Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 31.05.2019r. nr 1905PK118 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Orto-Res Sp. z o. o. do używania znaku w dniach od 31.05.2019r. do 30.05.2020r.