Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.07.2019 r. nr 1906PL151 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SMART-RC Jacek Porosa do używania znaku w dniach od 10.07.2019 r. do 09.07.2020 r.