Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 17.07.2019 r. nr 1907ŚK153 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę ANetConnect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 18.07.2019 r. do 17.07.2020 r.