Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 31.10.2019 r. nr 1910ŚL171 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Nuscon Intelligent Solutions Rafał Matysiak do używania Znaku w dniach od 31.10.2019 do 30.10.2020 r.