Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 31.10.2019 r. nr 1910MP172 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę KM-NET Marek Soból do używania Znaku w dniach od 31.10.2019 do 30.10.2020 r.