Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.09.2019 r. nr 1909WP164 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Novazym Polska s.c. do używania znaku w dniach od 11.09.2019 r. do 10.09.2020 r.