Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.09.2019 r. nr 1909ŚL165 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Inet Group sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 11.09.2019 r. do 10.08.2020 r.