Nowy uczestnik Liquid Systems Sp. z o.o.

//Nowy uczestnik Liquid Systems Sp. z o.o.

Nowy uczestnik Liquid Systems Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 21.06.2017r. nr 1706MZ60 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Liquid Systems Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 26.06.2017r. do 25.06.2018r.

Decyzja 1706MZ60 z dnia 21.06.2017 r.

2017-08-31T10:12:48+00:00 27 czerwca 2017|