Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 21.06.2017r. nr 1706ŚL59 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. do używania znaku w dniach od 26.06.2017r. do 25.06.2018r.

Decyzja 1706ŚL59 z dnia 21.06.2017 r.