Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.06.2019r. nr 1906LS123 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Kaja Komputer Krzysztof Jasek do używania znaku w dniach od 10.06.2019r. do 09.06.2020r.