Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 11.06.2019r. nr 1906MZ124 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę AuraNet sp z o.o. do używania znaku w dniach od 11.06.2019r. do 10.06.2020r.