Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.06.2016 r. nr 1606SL21  o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Pana firmę Netico do używania znaku w dniach od 13.06.2016 r. – 12.06.2017 r.

Decyzja 1606SL21 z dnia 10.06.2016r.