Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 3.06.2016 r. nr 1606PM20  o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę IT Systematic Group Piotr Bukowczyk  do używania znaku w dniach od 4.06.2016 r. – 3.06.2017 r.

Decyzja 1606PM20 z dnia 03.06.2016r.