Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 19.04.2016 r. nr 1604PK05 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy spółkę Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. do używania znaku POLSKI KAPITAŁ w okresie od dnia 19.04.2016 r. do dnia 20.04.2017 r. zgodnie z regulaminem Polski Kapitał.