Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 13.05.2020 r. nr 2005PK211 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Valabia s.c. do używania znaku w dniach od 31.05.2020 r. do 30.05.2021 r.