Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 27.09.2019 r. nr 1909ŚL169 przedłużone zostało prawo do używania Znaku Polski Kapitał przez Firmę TVK – Zjawiona Elżbieta do dnia 26.09.2020 r.