Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2103ŁD195 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PROTON POLSKA Agregaty prądotwórcze Zbigniew Pertkiewicz do używania znaku do 08.03.2022 r.