Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 27.07.2020 r. nr 2007LB149 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: LIQUID SYSTEMS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 27.07.2020 r. do 26.07.2021 r.