Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.06.2020 r. nr 2006MZ121 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: JMDI Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r.