Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2208DŚ228 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PBW Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 13.08.2022 r. do 12.08.2023 r.