Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2208DŚ230 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz do używania znaku w dniach od 20.08.2022 r. do 19.08.2023 r.