Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2105WP208 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: multiTK Tomasz Pohl, Krzysztof Matyjaszczyk s.c. do używania znaku do 13.05.2022 r.