Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2204MP245 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Fiberlink Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 30.04.2022 r. do 29.04.2022 r.