Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2110ZP257 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: EURO.NET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do używania znaku w dniach od 25.10.2021 r. do 24.10.2022 r.