Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2207ŚL282 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: DG-NET S.A. do używania znaku w dniach od 18.07.2022 r. do 17.07.2023 r.