Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2207ŚK153 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: ANetConnect Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 27.07.2022 r. do 26.07.2023 r.