Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 11.08.2017r. nr 1708MZ67 przedłużony został okres użytkowania przez Firmę DIGI COM ISP RADOSŁAW SIKORA ZNAKU POLSKI KAPITAŁ do dnia 10.08.2018r.

Decyzja 1708MZ67 z dnia 11.08.2017r.