Witamy nowego uczestnika!

zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału o nadaniu ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Telnap Telecom Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 30.10.2017r. do 29.10.2018r.

Decyzja 1710MZ77 z dnia 30.10.2017 r.