Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 26.09.2019 r. nr 1909MZ166 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę SZCZECINSKI.COM do używania Znaku w dniach od 27.09.2019 do 26.09.2020 r.