Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2206ŚL278 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: ProPrawni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 29.06.2022 r. do 28.06.2023 r.