Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2108DŚ229 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Probudowa Sp. z o. o. do używania znaku w dniach od 20.08.2021 r. do 19.08.2022 r.