Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2205ŚL272 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: POLTIR Łukasz Płatek do używania znaku w dniach od 02.05.2022 r. do 01.05.2022 r.