Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 20.07.2023 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Polsling sp. z o. o. do używania znaku w dniach od 1.08.2023 do 31.07.2024 r.
Polsling  jest producentem zawiesi i ustrojów linowych. Firma zaopatruje rynek w specjalistyczne liny stalowe do różnych zastosowań oraz koordynuje projekty zadaszeń linowo-membranowych. Od ponad 25 lat wspólnie z pracownikami tworzy model firmy rodzinnej, oparty na zrozumieniu, zaufaniu, poczuciu godności i bezpieczeństwa.
tel: +48 323 087 654
mail: polsling@plg.pl