Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 20.02.2017r. nr 1702LU37 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę NOWANET.PL Marcin Gontarz do używania znaku w dniach od 23.02.2017r. do 22.02.2018r.

Decyzja 1702LU37 z dnia 20.02.2017 r.