Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 17.02.2020 r. nr 2002ŚK189 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Niesamowity Przemysław Przyłucki do używania znaku w dniach od 18.02.2020 r. do 17.02.2021 r.