Witamy nowego uczestnika!

zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału o nadaniu ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Maxnet Łukasz Hamerski do używania znaku w dniach od 02.10.2017r. do 01.10.2018r.

Decyzja 1710PM75 z dnia 02.10.2017 r.