//Nowy uczestnik JMDI Sp. z o.o.

Nowy uczestnik JMDI Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 05.02.2018r. nr 1802MAZ39 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę JMDI Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 06.02.2018r. do 05.02.2019r.

2018-04-23T13:56:18+00:00 06 lutego 2018|