Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 07.08.2019 r. nr 1907ŚK156 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę IT Service Paweł Janeczko do używania znaku w dniach od 08.08.2019 r. do 07.08.2020 r.