//Nowy uczestnik Inwep Sp. z o.o.

Nowy uczestnik Inwep Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 05.03.2018r. nr 1803MZ87 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Inwep Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 05.03.2018r. do 04.03.2019r.

2018-04-23T13:58:29+00:00 05 marca 2018|