Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2207MZ285 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: IBS Kampinos telco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 25.07.2022 r. do 24.07.23 r.