Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 28.04.2020 r. nr 2004DŚ203 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Gollwitzer Polska Sp. z o.o. do używania Znaku w dniach od 28.04.2020 r. do 27.04.2021 r.