Witamy nowego uczestnika!

zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału o nadaniu ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Go! Elżbieta Zuchora-Burka do używania znaku w dniach od 31.08.2017r. do 30.08.2018r.

Decyzja 1708DL70 z dnia 31.08.2017 r.