Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 20.02.2017r. nr  1702KP41 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 23.02.2017r. do 22.02.2018r.

Decyzja  1702KP41 z dnia 20.02.2017 r.