Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 12.07.2016 r. nr 1607SL26 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę  F.U.H CLIMAX do używania znaku w dniach od 13.07.2016 r- 14.07.2017 r.

Decyzja 1607SL26 z dnia 12.07.2016r