Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 15.05.2017r. nr 1705MP48 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Eter Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 18.05.2017r. do 17.05.2018r.

Decyzja 1705MP46 z dnia 15.05.2017 r.