//Nowy uczestnik Drukarnia „A-Z Color” Andrzej Zecer Sp. z o.o.

Nowy uczestnik Drukarnia „A-Z Color” Andrzej Zecer Sp. z o.o.

Witamy nowego uczestnika!

zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału o nadaniu ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Drukarnia „A-Z Color” Andrzej Zecer Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 21.12.2017r. do 20.12.2018r.

Decyzja 1712MZ84 z dnia 21.12.2017 r.

2017-12-21T11:45:07+00:00 21 grudnia 2017|