Nowy uczestnik Cyfroner sp. z o.o.

//Nowy uczestnik Cyfroner sp. z o.o.

Nowy uczestnik Cyfroner sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 4.08.2017r. nr 1708DL64 o nadaniu ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Cyfroner sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 4.08.2017r. do 3.08.2018r.

Decyzja 1708DL64 z dnia 4.08.2017 r.

2017-08-30T15:07:22+00:00 07 sierpnia 2017|