Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 05.11.2019 r. nr 1912PM180 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Atmel Sp. z o.o. do używania Znaku w dniach od 06.12.2019 do 05.12.2020 r.