Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 24.06.2019r. nr 1906ŚL139 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę @ALFANET Małolepszy Marcin do używania znaku w dniach od 24.06.2019r. do 23.06.2020r.