Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 29.05.2019r. nr 1904PK115 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę AKCES-MED SP. Z O.O. do używania znaku w dniach od 29.05.2019r. do 28.05.2020r.